Actueel

DREIGT ONTSLAG?
Voor individuele begeleiding klik hier

Pro-Fit heeft een nieuwe dienst!
Resultaatgericht Organiseren
Voor meer informatie zie onder “Diensten

Test de resultaatgerichtheid van uw organisatie
Deze link leidt u naar een test waarmee u een indicatie kunt krijgen van de mate waarin uw organisatie resultaatgericht is.

 

Doe de resultaat gerichtheidstest!

Column

Roadpizza’s en dertigers
Sinds niet al te lange tijd ben ik (tevens) chauffeur bij een taxibedrijf. Dientengevolge breng ik nogal wat tijd door achter het stuur. Vooral in een plattelandsgebied als de omstreken van Lemmer bet...
Lees verder »

Columns

« Terug naar Columns

Respect voor Ouderen. Een nog onbekende competentie!

Door: Engbert Visscher

In deze column pleit ik ervoor om Respect voor Ouderen (RvO) op te nemen in de lijst van competenties. Het gaat bij RvO om het talent dat mensen hebben om zich te spiegelen aan het gezag en de wijsheid dat ouderen kunnen uitstralen. Het is naar mijn mening tegelijkertijd één van de meest ondergewaardeerde competenties. In deze bijdrage probeer ik een betoog op te zetten dat de lezer ervan moet overtuigen dat we hard toe zijn aan een forse opwaardering.

Zijn we met z'n allen een beetje autistisch geworden? Je zou het zo langzamerhand wel zeggen. We zien steeds vaker dat we, waarschijnlijk om ons in de harde wereld te kunnen handhaven, op onszelf worden teruggeworpen.

De discussie over leeftijdsdiscriminatie woedt al een hele tijd. Het zal niet zo lang meer duren of onze politieke kopstukken zullen zich er echt mee gaan bemoeien. De eerste verschijnselen zijn er al. Onze onvolprezen Premier (ruim vijftig jaar) snijdt het onderwerp al af en toe aan. Het wachten is op onze Minister van Sociale Zaken (rond de zestig) zal de opdracht krijgen er ‘echt wat aan te gaan doen'. Als het zover is, dan zijn we zwaar in de aap gelogeerd. Dan komen er weer allerlei draconische, niet-werkende ‘stimuleringsmaatregelen' op ons af.

Ook door de zogeheten ‘sociale partners' wordt het onderwerp vooralsnog nogal instrumenteel benaderd. In verschillende hoeken en gaten van de samenleving worden oplossingen bedacht. De mooiste oplossing die mij tot nu toe onder ogen kwam was de "Herinvoering van het middeleeuwse Meester-Gezel-Systeem". Kort gezegd houdt dit systeem in dat ouderen (gedeeltelijk) vrijgesteld worden om de jongeren, die nog bezig zijn met de opbouw van hun carrière en professionaliteit, te ondersteunen met hun ‘ervaring'.

Wat mij betreft is het Meester-Gezel-Systeem een optie, als het zou werken. Ik ben echter van mening dat ook deze instrumentele remedie niet het effect zal hebben waar we naar streven.
Het probleem zit een niveau dieper. Het is een uitvloeisel van onze cultuur. In de loop van de afgelopen vijf decennia hebben we een cultuurelement overboord gegooid, wat we nu hard nodig blijken te hebben. Dat cultuurelement is Respect voor Ouderen (RvO). Het was tot en met de jaren vijftig van de vorige eeuw nog gewoonte om ouderen een gezaghebbende plaats in de samenleving te geven. Sinds het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw, die gekenmerkt worden door een forse democratiseringsgolf, is het niet meer zo vanzelfsprekend om je iets gelegen te laten liggen aan de mening van ouderen. Een gevolg is dat tegenwoordig de hele maatschappij doordesemd is van de mening dat ‘jong' veel beter is dan ‘oud'. Daardoor komen de ouderen niet meer aan de bak. De economische vooruitgang heeft gemaakt dat we ons een dergelijke houding kunnen permitteren. De jongeren, die het cultuurelement RvO nooit in werking hebben gezien, trekken nu aan de economische touwtjes.

De huidige generatie ouderen moet echter de hand in eigen boezem steken. Zij die nu last hebben van leeftijdsdiscriminatie, hebben die zelf veroorzaakt. Slecht voorbeeld doet slecht volgen! Eigen schuld dus, die leeftijdsdiscriminatie.

Kan het tij nog worden gekeerd? Dat is een vraag waarop helaas geen eenvoudig antwoord gegeven kan worden. Alle oplossingen, die leeftijdsdiscriminatie tegengaan, moeten vanaf nu gebaseerd zijn op het besef dat RvO heringevoerd moet worden. Dat gaat een hele tijd duren, maar het is mogelijk. Als de ouderen vanaf nu maar uit gaan van eigen kracht en de jongeren kunnen overtuigen van hun toegevoegde waarde, komt het misschien allemaal nog goed. Respect kun je niet eisen. Dat moet je verdienen!