Actueel

DREIGT ONTSLAG?
Voor individuele begeleiding klik hier

Pro-Fit heeft een nieuwe dienst!
Resultaatgericht Organiseren
Voor meer informatie zie onder “Diensten

Test de resultaatgerichtheid van uw organisatie
Deze link leidt u naar een test waarmee u een indicatie kunt krijgen van de mate waarin uw organisatie resultaatgericht is.

 

Doe de resultaat gerichtheidstest!

Column

Roadpizza’s en dertigers
Sinds niet al te lange tijd ben ik (tevens) chauffeur bij een taxibedrijf. Dientengevolge breng ik nogal wat tijd door achter het stuur. Vooral in een plattelandsgebied als de omstreken van Lemmer bet...
Lees verder »

Diensten >

Functie Waardering

Functiewaardering vormt een goede basis voor een evenwichtige beloningsstructuur. Er bestaan verschillende methoden voor functiewaardering, zoals de Genormaliseerde Methode (GM), de Integrale Methode (IMF) en, speciaal voor de gezondheidszorg, de Functie Waardering Gezondheidszorg (FWG 3.0). Uitgangspunt van alle systemen is dat een functionaris recht heeft op meer salaris naar mate zijn werk hogere eisen aan hem stelt.

De consultants van Pro-Fit hebben veel ervaring met verschillende methoden voor functiebeschrijving en -waardering. Zij stemmen hun adviezen af op de manier van werken in uw organisatie. Zij vervullen rollen als projectleider, trainer, adviseur en uitvoerder van functiewaarderingstrajecten.

Herkent u zichzelf of uw organisatie in een van de volgende situaties, neem dan contact met ons op. Wij komen dan op korte termijn voor een oriënterend gesprek. Niet vrijblijvend, maar wel zonder verplichtingen van uw kant.

Een paar voorbeelden op het gebied van functiewaardering waarbij wij u van dienst kunnen zijn:

  • U gaat voor de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem een project opzetten en u zoekt begeleiding;
  • U wilt uw medewerkers objectief laten voorlichten over invoering en toepassing van een nieuw functiewaarderingssysteem;
  • Uw leidinggevenden moeten getraind worden in het toepassen van een (nieuw) functiewaarderingssysteem;
  • De ondernemingsraad van uw organisatie heeft behoefte aan ondersteuning bij invoering en toepassing van een nieuw functiewaarderingssysteem;
  • U wenst een second opinion over de indeling van functies;
  • U heeft behoefte aan ontwikkeling of ondersteuning bij de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem;
  • U zoekt een expert bij het indelen van functies of bij bezwaarprocedures;
  • U overweegt functiebeschrijvingen resultaatgericht vorm te geven en u wilt hierover eerst advies inwinnen;
  • U wilt (de uitwerking van) het functie-loongebouw van uw organisatie kritisch laten toetsen.

 

 

Publicatie in FWG-Nederland 2003
In het jubileumboek van Functie Waardering Gezondheidszorg - Nederland (FWG) 2003 is het hieronder vermelde artikel verschenen. Het stuk geeft onze mening weer over het verschijnsel van functiewaardering in het algemeen en de toekomst van FWG(3.0) in het bijzonder. Klik op de volgende link om de publicatie in te zien: (link)

 

Contactpersoon Rinus de Knikker