Actueel

DREIGT ONTSLAG?
Voor individuele begeleiding klik hier

Pro-Fit heeft een nieuwe dienst!
Resultaatgericht Organiseren
Voor meer informatie zie onder “Diensten

Test de resultaatgerichtheid van uw organisatie
Deze link leidt u naar een test waarmee u een indicatie kunt krijgen van de mate waarin uw organisatie resultaatgericht is.

 

Doe de resultaat gerichtheidstest!

Column

Roadpizza’s en dertigers
Sinds niet al te lange tijd ben ik (tevens) chauffeur bij een taxibedrijf. Dientengevolge breng ik nogal wat tijd door achter het stuur. Vooral in een plattelandsgebied als de omstreken van Lemmer bet...
Lees verder »

Diensten >

(Semi-)Juridische individuele begeleiding bij arbeidszaken

Een dure advocaat is niet altijd nodig!

Een arbeidsovereenkomst is een "deal" waaraan wettelijke bepalingen zijn gekoppeld. Het principe is dat de werknemer met de werkgever afspreekt dat hij/zij arbeid (gaat) verricht(-en). De werkgever verplicht zich tot het leveren van een tegenprestatie in de vorm van loon/salaris. Zo eenvoudig is het. In theorie.
In de praktijk ligt het vaak toch een beetje anders. Vooral als het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer ter discussie staat, blijkt de werkelijkheid toch vaak wat ingewikkelder en weerbarstiger.

Pro-Fit Management Consultants kan u individueel begeleiden als er problemen ontstaan die met de arbeidsovereenkomst verband houden. Voorbeelden van situaties zijn:

  • Er is een reorganisatie gaande in uw bedrijf en uw positie staat onder druk;
  • Uw werkgever is van mening dat u uw werk niet goed uitvoert en nodigt u uit voor een gesprek over uw vermeend disfunctioneren;
  • Als gevolg van een fusie worden alle werknemers herplaatst. De herplaatsingsprocedure wordt volgens u niet juist uitgevoerd, waardoor uw positie in de nieuwe organisatie in het gedrang komt.
  • U dreigt door uw werkgever ontslagen te worden op basis van economische redenen. U twijfelt aan de rechtmatigheid van die redenen en de gevolgde procedure.

Vaak komt een werknemer, in het geval van een geschil over (het voortbestaan van) de arbeidsovereenkomst, bij een advocaat terecht. Begeleiding door een advocaat kan effectief zijn. Vooral als een gang naar de rechter onvermijdelijk blijkt te zijn. Het inhuren van een advocaat is een dure aangelegenheid. Bovendien kan het gemakkelijk gebeuren dat u de regie over uw eigen traject kwijt raakt.

Pro-fit Management Consultants kan u individueel begeleiden in het zogeheten "voortraject", waarbij u zeker de regie in eigen hand houdt. Deze begeleiding kan bestaan uit:

  • Het met u bespreken van uw strategie om uw belangen zo goed mogelijk bij uw werkgever over het voetlicht te krijgen;
  • Toetsing van het sociaal plan van uw werkgever en begeleiding bij het veiligstellen van uw positie;
  • Toetsing van de argumenten van uw werkgever en het doen van tekstvoorstellen om de correspondentie met uw werkgever effectief te laten verlopen;
  • Toetsing van plaatsingsprocedures en beoordeling van plaatsingsvoorstellen;
  • Het doen van tekstvoorstellen inzake een eventuele ontslagregeling;
  • Het doen van tekstvoorstellen voor eventuele verzoek- en verweerschriften.

Kortom: Op basis van jarenlange ervaring op het gebied van semi-juridische aangelegenheden, steekt Pro-fit de handen uit de mouwen en helpt u. Zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen.

Neem contact op met Rinus de Knikker en/of Engbert Visscher