Actueel

DREIGT ONTSLAG?
Voor individuele begeleiding klik hier

Pro-Fit heeft een nieuwe dienst!
Resultaatgericht Organiseren
Voor meer informatie zie onder “Diensten

Test de resultaatgerichtheid van uw organisatie
Deze link leidt u naar een test waarmee u een indicatie kunt krijgen van de mate waarin uw organisatie resultaatgericht is.

 

Doe de resultaat gerichtheidstest!

Column

Roadpizza’s en dertigers
Sinds niet al te lange tijd ben ik (tevens) chauffeur bij een taxibedrijf. Dientengevolge breng ik nogal wat tijd door achter het stuur. Vooral in een plattelandsgebied als de omstreken van Lemmer bet...
Lees verder »

Diensten >

Resultaatgericht Organiseren

Waar is de directie van een organisatie meer in geïnteresseerd; in wat een functionaris zou kúnnen doen in zijn functie (competenties), of wat iemand beréikt met wat hij doet (resultaten)?

Onder de druk van de eis om mee te gaan in de vaart der volkeren, is het management van veel organisaties ten prooi gevallen aan een aantal zogenoemde fancy onderwerpen, bijvoorbeeld  “360° feedback” en “competentiemanagement”.

Het kan echter veel eenvoudiger en effectiever.

In de visie van Pro-Fit Management Consultants is organiseren het coördineren van activiteiten van individuen, zodat een bijdrage geleverd wordt aan een gezamenlijk doel. Meestal wil dat zeggen alle activiteiten in een organisatie in met elkaar samenhangende brokken worden verdeeld. Deze samenhangende brokken worden functies genoemd.

Organiseren moet voorkomen dat mensen arbeid op hun eigen wijze verrichten zonder rekening te houden met de gezamenlijke doelen. Daarvoor zijn procedures, protocollen, afspraken over de werkwijze, enz. ontwikkeld.

Soms kiezen organisaties ervoor om medewerkers niet op al hun capaciteiten in te zetten, maar alleen op die welke zij nodig hebben om hun functie succesvol uit te kunnen voeren. Een functionaris komt overeen met de organisatie dat hij arbeidskracht verhuurt om het doel van de organisatie te dienen. De organisatie stelt daar bijvoorbeeld tegenover dat er periodiek salaris wordt betaald en dat het functioneren van de medewerker gefaciliteerd wordt. Zodoende geldt dat het geheel vaak minder is dan de som der delen zou kunnen zijn.

Samengevat: een organisatie coördineert, stelt kaders en faciliteert. Dit is de kernfunctie van het management en het startpunt van onze dienst “Resultaatgericht Organiseren”.
Kijk onder “Publicaties” voor meer achtergrondinformatie over dit onderwerp.

Pro-Fit heeft een modulair opgebouwde methode ontwikkeld om uw organisatie resultaatgericht in te richten. Als dit uw interesse heeft gewekt, kunt u contact opnemen met één van de onderstaande contactpersonen. Wij komen dan bij u langs voor een oriënterend gesprek. Niet vrijblijvend, maar het verplicht u vooralsnog tot niets.

Contactpersonen: Rinus de Knikker, Engbert Visscher