Actueel

DREIGT ONTSLAG?
Voor individuele begeleiding klik hier

Pro-Fit heeft een nieuwe dienst!
Resultaatgericht Organiseren
Voor meer informatie zie onder “Diensten

Test de resultaatgerichtheid van uw organisatie
Deze link leidt u naar een test waarmee u een indicatie kunt krijgen van de mate waarin uw organisatie resultaatgericht is.

 

Doe de resultaat gerichtheidstest!

Column

Roadpizza’s en dertigers
Sinds niet al te lange tijd ben ik (tevens) chauffeur bij een taxibedrijf. Dientengevolge breng ik nogal wat tijd door achter het stuur. Vooral in een plattelandsgebied als de omstreken van Lemmer bet...
Lees verder »

Hoe resultaatgericht is mijn organisatie ingericht?
Als u alle onderstaande vragen hebt beantwoord, krijgt u van ons een globaal beeld van de mate waarin uw organisatie resultaatgericht is ingericht.
Vergeet niet uw emailadres in te vullen, dan wordt de uitslag binnen enkele minuten aan u toegestuurd.

Instructie:
Maak per vraag de keus die het meest van toepassing is in uw situatie. Er is één keus per vraag mogelijk.


1. Kenmerkend voor de cultuur in mijn organisatie is:

Initiatieven worden op prijs gesteld.
De procedures zijn heilig.
De resultaten zijn belangrijker dan de weg waarlangs we die bereiken.

2. Leidinggeven:

De belangrijkste taak van de leidinggevenden in mijn organisatie is het faciliteren van andermans werk.
De leidinggevenden in mijn organisatie toetsen altijd of hun opdrachten goed zijn uitgevoerd.
De leidinggevenden in mijn organisatie zijn eigenlijk overbodig.

3. Afspraken:

We hebben in onze organisatie afspraken over wat we moeten bereiken.
Niet alleen a, maar dat is ook nog eens schriftelijk vastgelegd.
We spreken per situatie af we moeten doen.

4. Geld:

In onze organisatie hebben alle leidinggevenden een eigen budget.
Als je een goed idee hebt dan wordt daar (bijna) altijd een budget voor beschikbaar gesteld.
De hoogste in rang van de organisatie beslist over alle (dagelijkse) uitgaven.

5. Doelen:

Voor iedereen in de organisatie is duidelijk welke doelen bereikt moeten worden.
Het belangrijkste doel is het correct uitvoeren van onze (beschreven) taken.
Er zijn in mijn organisatie verschillende opvattingen over de te bereiken doelen.

6. Functiebeschrijving:

In mijn organisatie zijn de overeen te komen resultaten onderdeel van de functiebeschrijving.
Ik heb een taakgerichte functiebeschrijving.
Mijn functiebeschrijving is achterhaald of niet aanwezig.

7. Bevoegdheden:

Ik weet het verschil tussen “vaststellen” en “goedkeuren”.
Ik weet niet alleen het verschil, maar ik handel er ook naar.
Ik kan me niets voorstellen bij het genoemde onderscheid.

8. Toetsing:

In mijn organisatie hebben we regelmatig functioneringsgesprekken.
In mijn organisatie hebben we geen functioneringsgesprekken, maar als ik fouten maak dan krijg ik het van mijn leidinggevende te horen.
In mijn organisatie is het niet gebruikelijk te praten over het functioneren van medewerkers.

9. Verantwoordelijkheden:

Ik heb meer verantwoordelijkheden dan bevoegdheden.
Mijn verantwoordelijk en bevoegdheden vallen goed samen.
Over mijn verantwoordelijkheden bestaat in mijn organisatie geen duidelijkheid.

10. Resultaten:

Het is mij duidelijk welke resultaten ik in mijn functie moet bereiken.
Het is in mijn organisatie gebruikelijk dat je doet wat je opgedragen wordt.
Ik doe wat nodig is om mijn resultaten te bereiken.

11. Samenwerking:

Ik weet wat mijn collega’s van me nodig hebben.
Ik weet niet alleen wat mijn collega’s van me nodig hebben, maar ik handel er ook naar.
Ik heb meer last dan gemak van (het werk van) mijn collega’s.

12. Communicatie:

In mijn organisatie vindt geen overleg plaats.
In mijn organisatie overleggen we zo weinig mogelijk en zo veel als nodig.
In mijn organisatie wordt veel onnodig overlegd.

13. Werkprocessen:

In mijn organisatie zijn de werkprocessen duidelijk beschreven.
Niet alleen a, bovendien is duidelijk waar de werkprocessen toe moeten leiden.
Bij ons zijn de werkprocessen niet beschreven.


Pro-fit Management Consultants heeft een aanpak ontwikkeld om organisaties resultaatgericht in te richten. Deze link leidt u naar de pdf-file die daarover meer informatie geeft. (voor HR specialisten en voor Directies en Raden van Bestuur)  Om u de uitslag te kunnen sturen hebben wij enkele gegevens van u nodig én wij willen graag de mogelijkheid krijgen contact met u op te nemen. Uiteraard verplicht u dit tot niets. Wilt u daarom alstublieft onderstaande gegevens invullen? Wij zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Aanhef: Dhr.
Mevr.
Naam: *
Organisatie: *
Functie: *
Telefoon: *
Email: *


Velden met een * zijn verplichte velden